Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn pháp luật lao động

16/05/2014

Loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với những doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên. ở những doanh nghiệp này, người sử dụng lao động, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 149 của Bộ luật này và người lao động được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất.

Tội cố ý gây thương tích

Tội cố ý gây thương tích

16/05/2014

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Quy trình ký hợp đồng lao động

Quy trình ký hợp đồng lao động

16/05/2014

1. Hình thức của hợp đồng lao động Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản và phải được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới ba tháng hoặc đối với lao động giúp việc gia đình thì các bên có thể giao kết bằng miệng. Trong trường hợp giao kết bằng miệng, thì các bên đương nhiên phải tuân theo các quy định của pháp luật lao động. Điều 28- Bộ Luật Lao động

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động

16/05/2014

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Điều 26 – Bộ Luật Lao động

Tội cướp, cưỡng đoạt tài sản

Tội cướp, cưỡng đoạt tài sản

16/05/2014

I. Tội cướp tài sản 1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Đe dọa giết người, giết người

Đe dọa giết người, giết người

16/05/2014

I. Tội giết người 1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

 Qui trình sa thải lao động

Qui trình sa thải lao động

16/05/2014

1. Sa thải, kỷ luật: 1.1 Căn cứ pháp lý (Điều 85 – Bộ Luật Lao Động) 1- Hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp sau đây: a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp;

Tư vấn luật Thuế, Tài Chính - Ngân Hàng

Tư vấn luật Thuế, Tài Chính - Ngân Hàng

17/05/2014

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính (Hợp đồng vay vốn, hợp đồng chuyển nhượng vốn, hợp đồng cho thuê tài chính ....). - Tư vấn pháp lý liên quan đến lĩnh vực thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị giá tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt. - Hỗ trợ khách hàng xin ưu đãi thuế, miền thuế, giảm thuế và hoàn thuế. - Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hoạt động kinh doanh

Điều Kiện Để Trở Thành Chủ Thể của Luật Kinh Tế

Điều Kiện Để Trở Thành Chủ Thể của Luật Kinh Tế

17/05/2014

+ Phải được thành lập một cách hợp pháp Những cơ quan, tổ chức được coi là thành lập hợp pháp khi chúng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc tuân thủ các thủ tục do luật định ra được tổ chức dưới những hình thức nhất định với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động rõ ràng theo các quy định của pháp luật. + Phải có tài sản riêng Một tổ chức được coi là có tài sản riêng khi · Tổ chức đó có một khối lượng tài sản nhất định phân biệt với tài sản của cơ quan cấp trên hoặc của các tổ chức khác · Có khối lượng quyền năng nhất định để chi phối khối lượng tài sản đó và phải tự chịu trách nhiệm độc lập bằng chính tài sản đó + Phải có thẩm quyền kinh tế Thẩm quyền kinh tế là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ về kinh tế được pháp luật ghi nhận hoặc công nhận. Thẩm quyền kinh tế của một chủ thể luật kinh tế luôn phải tương ứng với chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của nó. Như vậy có thể thấy thẩm quyền kinh tế là giới hạn pháp lý mà trong đó các chủ thể luật kinh tế được hành động hoặc phải hành động hoặc không được phép hành động. Thẩm quyền kinh tế trở thành cơ sở pháp lý để các chủ thể luật kinh tế thực hiện các hành vi pháp lý nhằm tạo ra các quyền và nghĩa vụ cụ thể cho mình.

« 1 2 3 »