Lĩnh vực hoạt động

Người làm chứng

Người làm chứng

17/05/2014

Người nào biết được những tình tiết liên quan đến vụ án đều có thể được triệu tập đến làm chứng. Những người sau đây không được làm chứng: a) Người bào chữa của bị can, bị cáo; b) Người do có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không có khả năng nhận thức được những tình tiết của vụ án hoặc không có khả năng khai báo đúng đắn. Người làm chứng có quyền: a) Yêu cầu cơ quan triệu tập họ bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình khi tham gia tố tụng; b) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; c) Được cơ quan triệu tập thanh toán chi phí đi lại và những chi phí khác theo quy định của pháp luật. Người làm chứng có nghĩa vụ: a) Có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án; trong trường hợp cố ý không đến mà không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc điều tra, truy tố, xét xử thì có thể bị dẫn giải; b) Khai trung thực tất cả những tình tiết mà mình biết về vụ án. Người làm chứng từ chối hoặc trốn tránh việc khai báo mà không có lý do chính đáng, thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 308 của Bộ luật hình sự; khai báo gian dối thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 307 của Bộ luật hình sự.

Luật sư làm chứng

Luật sư làm chứng

17/05/2014

Luật sư làm chứng Văn bản thỏa thuận Luật sư Huỳnh Thị Phương Nga tư vấn pháp luật, soạn thảo các văn bản thỏa thuận và cử luật sư làm chứng cho việc ký kết các văn bản thỏa thuận Trong đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày có rất nhiều những thỏa thuận, những giao kèo được xác lập và thực hiện, các thỏa thuận này được thể hiện dưới rất nhiều các tiều đề khác nhau nhưng phổ biến nhất là những Văn bản thỏa thuận Theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2005 về giao dịch Dân sự thì: Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự; b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện. Mục đích của giao dịch dân sự Mục đích của giao dịch dân sự là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó.Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Để có một giao dịch cho khách hàng phù hợp với nội dung, thỏa thuận của khác hàng và mục đích khách hàng mong muốn cũng như đáp ứng đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của Giao dịch dân sự là vấn đề rất quan trọng, thông thường các giao dịch dân sự chỉ chú ý đến mục đích thực thiện và thỏa thuận của các bên, nhưng vô hình chung các bên đã vi phạm các quy định cơ bản về điều kiện có hiệu lực của Văn bản thỏa thuận hay nhiều khi có vi phạm pháp luật chuyên ngành liên quan đến các nội dung thỏa thuận. Luật sư Huỳnh Thị Phương Nga tư vấn và soạn thảo Văn bản thỏa thuận đúng quy định của pháp luật, hợp pháp và cử Luật sư Làm chứng cho việc ký kết văn bản thỏa thuận giữa các bên.