Biểu phí dịch vụ

Biểu phí dịch vụ

Biểu phí dịch vụ

07/05/2014

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ LUẬT SƯ STT Dịch vụ Mức phí (VNĐ) Ghi chú 1 Tư vấn pháp luật trực tiếp tại Mild Sunshine Law Firm 100.000 – 500.000 Biểu phí tối thiểu và thời gian tư vấn không quá 1 giờ (quá 1 giờ sẽ tính phí phụ trội) 2 Soạn thảo các văn bản: đơn đề nghị, yêu cầu, kiến nghị… 200.000 -500.000 Áp dụng đối với các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, khiếu nại, tố cáo, … Hỗ trợ gửi văn bản tới Bên thứ ba 3 Soạn thảo Đơn khởi kiện; Kháng cáo; Khiếu nại, Đơn tố cáo; Tố giác… 1.000.000 – 5.000.000 4 Soạn thảo di chúc, Văn bản thỏa thuận về tài sản; Văn bản chia tài sản 1.000.000 – 3.000.000 Đã bao gồm phí tư vấn, không bao gồm phí dịch thuật, công chứng – chứng thực (nếu có) 5 Soạn thảo hợp đồng các loại kinh tế, dân sự, thương mại, …(trong nước) 1.000.000 – 5.000.000 6 Soạn hợp đồng có yếu tố nước ngoài (liên doanh, thương mại, li-xăng…) 5.000.000 – 20.000.000 7 Tư vấn giải quyết tranh chấp (trực tiếp và bằng văn bản), tư vấn tại nhà khách hàng hoặc tham gia đàm phán với bên thứ ba theo yêu cầu của khách hàng 2.000.000 – 10.000.000 Áp dụng cho những tình huống phức tạp, quan trọng. Cần có thời gian xem xét, nghiên cứu hồ sơ và soạn thư tư vấn bằng văn bản. 8 Thù lao Luật sư tham gia tranh tụng/Đại diện tại tòa án/Trọng tài thương mại (cho 01giai đoạn giải quyết/01 cấp xét xử) Tổi thiểu 5.000.000 Phí dịch vụ cụ thể sẽ được thông báo sau khi nghiên cứu hồ sơ, tùy tính chất của vụ việc 9 Đại diện ngoài tố tụng (đại diện theo ủy quyền) theo yêu cầu của khách hàng 2.000.000 – 5.000.000 Phí tối thiểu, không bao gồm chi phí công chứng, đi lại, ăn nghỉ của LS. Nếu vụ việc phức tạp, kéo dài thì tùy hồ sơ sẽ thông báo phí sau 10 Xúc tiến, đại diện cho thương nhân và môi giới thương mại 5.000.000 – 20.000.000 11 Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp (Luật sư riêng) 2.000.000 – 5.000.000 Phí tối thiểu hàng tháng, tùy phạm vi công việc và số giờ Luật sư sẽ có mức phí cụ thể. 12 Đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp trong nước) 1.000.000 -2.000.000 Đăng ký mới, đăng ký thay đổi, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện….(theo quy trình thông thường, không bao gồm phí thẩm tra, lệ phí nhà nước) 13 Đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) 5.000.000 -20.000.000 14 Cấp GCN QSD đất lần đầu; Thủ tục mua bán, chuyển nhượng Bất động sản; Cấp phép xây dựng… 5.000.000 – 50.000.000 Tùy tính chất vụ việc sẽ có mức phí cụ thể theo thỏa thuận giữa Luật sư và khách hàng (áp dụng khu vực TPHCM) 15 Xác minh, thu thập chứng cứ. Thu thập trích lục bản đồ, thông tin quy hoạch, thửa đất… Thỏa thuận tùy vụ việc Phí tối thiểu (áp dụng khu vực TPHCM), không bao gồm chi phí đi lại, ăn nghỉ của LS . Khu vực các tỉnh khác sẽ báo phí sau 16 Thủ tục khai báo Hải quan , thông quan xuất nhập khẩu, …. 2.000.000 – 10.000.000 17 Thủ tục xin visa, tạm trú, thường trú, kết hôn, mua nhà đất ….cho Việt kiều, người nước ngoài 1.000.000 -3.000.000 Tùy vụ việc, các trường hợp có tính chất phức tạp sẽ báo phí sau khi xem hồ sơ (chưa bao gồm lệ phí nhà nước) 18 Phí dịch thuật văn bản, giấy tờ/ trang A4. 200.000 – 500.000 Tùy nội dung dịch thuật, chưa bao gồm chi phí công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự 19 Tư vấn, đàm phán thu hồi công nợ cho các cá nhân, tổ chức Theo thỏa thuận Tùy theo tính chất phức tạp của vụ việc, sẽ thông báo phí dịch vụ khi xem xét hồ sơ 20 Các dịch vụ pháp lý khác Thỏa thuận Tại thời điểm tiếp nhận vụ việc Ghi chú: Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm VAT (10%).